Základní přehled FOTO BOZP na staveništi

BOZP na staveništi

Hlášení systému
V systému došlo k neznámé chybě. Kód 2002.

Jak je to s aplikací BOZP na staveništi - co je dobře a co je špatně

 

Tuto stránku vede:

Správné označení staveniště 1 Správné označení staveniště 2 Nezajištěný žebřík i pracovník - neshoda v BOZP 1 Nezajištěný žebřík i pracovník - neshoda v BOZP 2

Upozornění:

Fotografie jsou pořízeny pouze pro potřeby Katedry technologie staveb K122 - snímky nelze užívat bez souhlasu vedení Katedry technologie staveb (K122).

 

Chcete se dozvědět více o BOZP? Navštivte stránku přednětu 122BOZ, kde se můžete průběžně dozvídat zajímavé informace o BOZP na staveništi a o exkurzích.

122BOZ - Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi (122BOZ)