Základní přehled Kontakt

Kontakt

Hlášení systému
Varování! V systému došlo k nepříliš vážnému selhání. Kód 2001.
V systému došlo k neznámé chybě. Kód 2002.

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

 

Vedoucí katedry a předseda pedagogické rady oboru L: doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Zástupce vedoucího: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Tajemnice katedry: Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Sekretářka: Simona Tůmová

 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Katedra technologie staveb (k122)

Thákurova 7

166 29 Praha 6

 

tel.: (+420) 224 354 559

fax: (+420) 224 354 592

e-mail: k122@fsv.cvut.cz